Sunday, November 12, 2023

Disclaimer

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang web “Cảnh Báo Lừa Đảo” (Luadao.review) của chúng tôi; viết tắt là CBLD. Chúng tôi đã xây dựng một số quy định cơ bản nhằm đảm bảo chúng tôi có thể duy trì trang web này là một nơi hữu ích, và an toàn cho tất cả mọi người.

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập giữa bạn (“bạn” hoặc “quý khách”) và CBLD (“CBLD” hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của CBLD.
Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào CBLD vì bất kỳ lý do nào.
Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN BẠN TÌM THẤY TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “ĐÚNG NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY VÀ BẤT CỨ SỰ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH, SỰ MONG ĐỢI VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM ĐÓ ĐỀU ĐƯỢC LOẠI BỎ Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP. MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI BỎ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý, DO ĐÓ VIỆC LOẠI BỎ BẢO ĐẢM NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

 

Bản quyền và các quy định về nội dung

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước.
Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

– Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.
– Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.
– Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).
– Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.
– Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: LuaDao.review@gmail.com
Xin hãy chú ý rằng; bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

 

Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

– Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).
– Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web.
– Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.
– Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng CBLD sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

 

Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Mỗi khi bạn truy cập dịch vụ, hệ thống của CBLD sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn đồng thời cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, xin vui lòng rời trang web.

 


Report Copyright or Trademark Infringement